Công ty AMC thông báo lựa chon đơn vị thẩm định giá TSĐB
1.Tài sản cần thẩm định giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận  QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số: BL907229 đứng tên Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh Bình tại Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Từ thửa đất số: 142
Tờ bản đồ số: 95
Diện tích: 5.868 m2
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Hình thức sử dụng: Riêng 5.868 m2
Thời gian sử dụng: đến ngày 22 tháng 12 năm 2058
Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận  QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số: BL907229 do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 14/11/2012, vào sổ cấp Giấy chứng nhận  QSD đất số CT03880.

(Cập nhật lúc 16:2 ngày 22/7/2019)
1.Tài sản cần thẩm định giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận  QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số: BL907229 đứng tên Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh Bình tại Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
(Cập nhật lúc 15:58 ngày 22/7/2019)
1. Mô tả về tài sản:
Quyền sử dụng thửa đất số: 177+222, tờ bản đồ số: 50; diện tích: 85,6 m2, hình thức sử dụng: Riêng: 85,6 m2, chung: Không m2; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 865462; số vào sổ cấp GCN: CH-00486 do UBND Quận Hà Đông TP Hà Nội cấp ngày 23 tháng 08 năm 2010; mang tên Ông Bạch Văn Ngô và bà Lương Thị Dậu; địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố số 8 - phường Mộ Lao - quận Hà Đông - TP Hà Nội.

(Cập nhật lúc 15:47 ngày 22/7/2019)
1./Tài sản bán đấu giá: 
(Cập nhật lúc 15:39 ngày 22/7/2019)
1. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thửa số: 2982,2983; Tờ bản đồ số: 02. 
- Diện tích:  5.735 m2.
- Mục đích sử dụng đất: Đất màu.
- Thời hạn sử dụng: đến năm 2014.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 478/QSDĐ/CQ do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 02/02/2011.
- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 

(Cập nhật lúc 15:29 ngày 22/7/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá: 
Khoản nợ của Công ty TNHH Phát Tài Lộc tại Agribank CN Hà Tây I theo các Hợp đồng tín dụng số: số 2203LAV200902521 ngày 07/5/2009 và số 2203LAV201100856 ngày 13/5/2011.

(Cập nhật lúc 15:23 ngày 22/7/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá: 
Tài sản: Toàn bộ Bất động sản, động sản được đặt, gắn liền trên thửa đất số: Lô số 09 tờ bản đồ: Quy hoạch cụm công nghiệp Thọ Xương; Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Diện tích 1.285,0 m2 (Bằng chữ: Một nghìn, hai trăm, tám mươi lăm mét vuông); Hình thức sử dụng: Riêng 1.285,0 m2Chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh; Thời hạn sử dụng đế ngày 24/03/2051; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Giấy tờ chứng nhận QSDĐ số AE868766; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00055a số 1645/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 26/10/2006.

(Cập nhật lúc 14:56 ngày 19/7/2019)
1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Gia Lâm.
Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Các tin khác
Công ty AMC thông báo tổ chức đấu giá tài sản(Cập nhật lúc 16:22 ngày 17/7/2019)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818