(Cập nhật lúc 16:37 ngày 24/6/2019)
1.Mô tả về tài sản: 
Tài sản là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty cổ phần Sinh Tùng đang vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

(Cập nhật lúc 14:58 ngày 21/6/2019)
(Cập nhật lúc 14:56 ngày 21/6/2019)
(Cập nhật lúc 14:53 ngày 21/6/2019)
(Cập nhật lúc 14:50 ngày 21/6/2019)
(Cập nhật lúc 14:44 ngày 21/6/2019)
1. Mô tả về khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ của Công ty Cổ Phần Vĩnh Tiến tại Agribank Chi nhánh 10 theo hợp đồng cấp tín dụng số 6420LAV200700606 ngày 23/08/2007 (số cũ 07410700226/HDDTD); 6420LAV200700611 (số cũ 0741.00388/HĐTD ngày 22/11/2007) và số 6420LAV201100883 ngày 20/06/2011; 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 

(Cập nhật lúc 14:41 ngày 21/6/2019)

1.Tổ chức, nhân sở hữu tài sản: Agribank AMC đang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản đảm bảo của ông Võ Văn Tuấn (người được ủy quyền Bà Phùng Thị Ngân) bảo đảm cho khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Ngọc Phú tại Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818