Agribank AMC thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2019)
1.    Mô tả về tài sản:
Tài sản là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015)

(Cập nhật lúc 13:14 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 13:11 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 12:21 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 12:18 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 10:59 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 10:56 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 10:52 ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 15:6 ngày 11/6/2019)
Các tin khác
Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản(Cập nhật lúc 8:58 ngày 10/6/2019)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818