Agribank Chi nhánh Thành phố Hải Dương thông báo thu giữ tài sản đảm bảo
I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: ĐINH THỊ THOI
- Địa chỉ: Thôn Khánh Hội – Xã Nam Đồng – Thành phố Hải Dương.
- Mã khách hàng: 2301-162163011
- Xếp hạng tín dụng: Không
- Dư nợ hiện tại: 309.000.000 đồng
+ Nợ gốc: 309.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín triệu đồng).
+ Nợ lãi: 223.537.333 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu năm trăm ba mươi bẩy ngàn ba trăm ba mươi ba đồng).
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại:  Nợ đã XLRR.
- Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Kinh doanh vật liệu xây dựng

(Cập nhật lúc 8:53 ngày 15/7/2019)
I.Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 11:2 ngày 10/7/2019)
I.Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 15:35 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 15:22 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 14:35 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 14:19 ngày 28/6/2019)
Do Ông Lê Thành Công, Bà Bùi Thị Bựng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản  bảo đảm theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 14:2 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818