(Cập nhật lúc 10:27 ngày 19/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 14:18 ngày 16/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 9:0 ngày 16/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: NGUYỄN MINH TUẤN
- Địa chỉ: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Mã khách hàng: 2302-133987068
- Xếp hạng tín dụng: Loại D
- Dư nợ hiện tại: 
+ Nợ gốc: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm  triệu đồng).
+ Nợ lãi: Chưa thanh toán từ ngày 25/02/2017.
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại: 
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất đồ mộc dân dụng.

(Cập nhật lúc 16:28 ngày 15/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: ĐINH THỊ THOI
- Địa chỉ: Thôn Khánh Hội – Xã Nam Đồng – Thành phố Hải Dương.
- Mã khách hàng: 2301-162163011
- Xếp hạng tín dụng: Không
- Dư nợ hiện tại: 309.000.000 đồng
+ Nợ gốc: 309.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín triệu đồng).
+ Nợ lãi: 223.537.333 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu năm trăm ba mươi bẩy ngàn ba trăm ba mươi ba đồng).
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại:  Nợ đã XLRR.
- Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Kinh doanh vật liệu xây dựng

(Cập nhật lúc 8:53 ngày 15/7/2019)
I.Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 11:2 ngày 10/7/2019)
I.Thông tin khách hàng:
(Cập nhật lúc 15:35 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818