Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty cổ phần Thương mại Đại Minh Quang
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Ngô Trọng Tương và bà Võ Thị Ánh Tuyết đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 61/TB-PC ngày 18/01/2018 của Agribank Chi nhánh Đà Nẵng

(Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Phạm Hồng Sơn và Bà Lê Thị Bích Vân đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 12/3/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II
(Cập nhật lúc 15:6 ngày 18/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Đỗ Thành Tân và Bà Nguyễn Thị Sáu đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 12/3/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II
(Cập nhật lúc 8:25 ngày 12/3/2019)
Thông tin về về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ông Nguyễn Mạnh Thắng và Công ty TNHH phát triển hội nhập hàng Việt Nam đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo số 1646/TB-THN ngày 17/12/2018 của Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 5/3/2019)
Thông tin về TSBĐ cần thu giữ của khoản vay:
Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 14/2/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Nguyễn Văn Luyến đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 10/NHNoNL-TD ngày 27/01/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 14/2/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Nguyễn Văn Luyến đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 10/NHNoNL-TD ngày 27/01/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc
(Cập nhật lúc 8:0 ngày 21/1/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt đã vi phạm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký với Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương.
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818