Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: đến ngày 15/03/2019)
(Cập nhật lúc 9:10 ngày 12/3/2019)
1. Mô tả về tài sản:

2. Giá khởi điểm: 401.011.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ một triệu không trăm mười một ngàn đồng).
3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 15/03/2019.
4. Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Agribank Chi nhánh Phan Thiết Bình Thuận
+ Trụ sở tại: 07 Trần Quốc Toản, phường Đức Nghĩa, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
+ Điện thoại: 0252.3815527 – 0252.3815528         Fax: 0252.3815522
5. Tiêu chí lựa chọn:
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
+ Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818