Agribank chi nhánh Hà Tây I thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 14:23 ngày 13/3/2019)
1.  Mô tả về tài sản:
Quyền sử dụng thửa đất số 270c, tờ bản đồ số 06, tại địa chỉ: Cụm 2, Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Diện tích 111m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 108841; Số vào sổ cấp GCN: CH00391 do UBND huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/12/2011; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 1426.2014/HĐTC, Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/10/2014.
Giá khởi điểm: 525.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh…);
b. Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng)…;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
3. Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
+ Thời gian: trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đăng thông tin đấu giá lên Website của Agribank.
+ Địa điểm: Agribank Chi nhánh Phúc Thọ Hà Tây I, địa chỉ cụm 11 Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0858.788.886.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818