Agribank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá
(Cập nhật lúc 17:20 ngày 27/3/2019)
1. Thông tin tài sản:     
1.1. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Thửa đất số: 149; Tờ bản đồ số: 17.
- Địa chỉ: xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Diện tích: 100 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 100 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Giấy tờ về tài sản đảm bảo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH364768; Số vào sổ cấp GCN CS-09058 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/06/2017.
1.2. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Thửa đất số: 150; Tờ bản đồ số: 17.
- Địa chỉ: xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Diện tích: 100 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 100 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Giấy tờ về tài sản đảm bảo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH364767; Số vào sổ cấp GCN CS-09059 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/06/2017.
- Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số 793-SG/2018/CT-NT  ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.
*Giá khởi điểm của 02 tài sản nêu trên là 980.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu đồng). Trong đó giá trị của tài sản thứ nhất là 490.000.000 đồng và giá trị của tài sản thứ hai là 490.000.000 đồng. Bán toàn bộ 02 tài sản, không bán riêng từng tài sản.
1.3. Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA004642; vào sổ cấp GCN QSDĐ số 100940QSDĐ do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 21/09/2004; Đăng ký thay đổi ngày 19/02/2019.
Giá khởi điểm: 1.917.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm mười bảy triệu đồng)
1.4. Tài sản thứ tư: Xe ôtô  Biển số xe 52Z-0971
- Đặc điểm: Nhãn hiệu TOYOTA – INOVA 08 chỗ ngồi; Màu: Ghi Bạc
+ Số khung      : 3G-169202512
+ Số máy:        : 1TR-6253159
+ Năm sản xuất: 2006
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: GCN đăng ký số 0014741
Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)
1.5. Tài sản thứ năm: Toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất chỉ may mặc.
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị và hồ sơ nhập khẩu.
Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
3. Thời gian, địa điểm:
- Trụ sở Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38295734
- Đầu mối liên hệ: ông Lê Anh Tuấn – Cán bộ tín dụng (Di động: 0908210601)
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818