Agribank Chi nhánh Hà Tây thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/03/2019)
(Cập nhật lúc 14:50 ngày 28/3/2019)
1. Tài sản bán đấu giá:
* Tên tài sản bán đấu giá:
Toàn bộ quyền sử dụng đất 329,2 m2 và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 206, tờ bản đồ số 06, tại địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 188284 đứng tên hộ ông Nguyễn Quốc Ân do UBND huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cấp ngày 01/06/2004. Ngày 25/10/2012 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ứng Hòa, thàn phố Hà Nội xác nhận thay đổi chủ sử dụng đất: ông Nguyễn Quốc Oánh do nhận thừa kế và nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
* Đặc điểm tài sản bán đấu giá:
- Đặc điểm chung của tài sản:
        + Thửa đất số: 206
        + Tờ bản đồ số: 06
        + Địa chỉ thửa đất: Xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).
        + Diện tích: 329,2 m2 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín phẩy hai mét vuông)
        + Mục đích sử dụng đất: Thổ cư.
        + Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 - Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 188284 đứng tên hộ ông Nguyễn Quốc Ân, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00521 QSDĐ/UWH do UBND huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 01/06/2004. Ngày 25/10/2012 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội xác nhận thay đổi chủ sử dụng đất: ông Nguyễn Quốc Oánh do nhận thừa kế và nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
- Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số 18P03TĐ1029 ngày 28/09/2018 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện.
* Giá khởi điểm:810.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng chẵn)
2. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/03/2019.
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Ứng Hòa - Hà Tây.
- Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.33882256        Fax: 024.33882264
- Đầu mối liên hệ: ông Lã Tuấn Anh - Trưởng phòng tín dụng (Di động: 038 6798686/0912902442)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên, có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
* Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818