Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo bán đấu giá 03 TSBĐ (đấu giá: ngày 05/04/2019)
(Cập nhật lúc 18:0 ngày 29/3/2019)
1) Tài sản bán đấu giá thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00627, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     567   m2  , (bằng chữ:  Năm trăm sáu mươi bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  465   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  465  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 703.070.500 đồng
(Bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi ngàn, năm trăm đồng)          
2) Tài sản bán đấu giá thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00628, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
   Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71a                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     322   m2  , (bằng chữ:  ba trăm hai mươi hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  220   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  220  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 361.769.500 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm đồng)
3) Tài sản bán đấu giá thứ ba: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00626, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
  Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71b                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     503   m2  , (bằng chữ:  Năm trăm linh ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  401   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  401  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú: Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 582.160.000 đồng  
(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi hai triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng)
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá của 3 tài sản trên là: ngày 05/04/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mọi thông tin xin liên hệ: Phạm Thị Mỹ Hạnh – Cán bộ tín dụng – Điện thoại: 0906826868
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818