Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ (thời gian: trước 17h00 ngày 03/4/2019)
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 2/4/2019)
1.    Tài sản cần bán đấu giá:
    - Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thuộc thửa số 15, 1 phần thửa 1. Tờ bản đồ số: 41+42, tại địa chỉ: Căn nhà số 12/31 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
        + Đất ở: Diện tích đất ở  305,24m2; sử dụng riêng.
        + Nhà ở: Tổng diện tích xây dựng: 69,37m2 ; Diện tích xây dựng: 77,89m2; Kết cấu: tường gạch – Mái ngói; 1 tầng.
    - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số hồ sơ gốc là: 396/2000 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/01/2000. Đăng ký thay đổi ngày 20/8/2004, đứng tên chủ sở hữu Ông Võ Văn Tuấn.
2.    Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá tài sản:
- Giá khởi điểm để đấu giá tài sản: 25.042.631.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn đồng).
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
3.    Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
    Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a.    Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
b.    Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c.    Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng)...;
d.    Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e.    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f.    Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
4.    Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
-    Phương án đấu giá tài sản.
5.    Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.
-    Thời gian: trước 17h00 ngày 03/4/2019.
-    Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ CHí Minh.  
    Điện thoại : 028 – 39153332        Fax: 028 – 39153323
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818