Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (2)
(Cập nhật lúc 16:11 ngày 8/4/2019)
1. Thông tin tài sản đấu giá:     
Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Agribank CN tỉnh Bắc Kạn.
    Tên tài sản, đặc điểm của tài sản: bìa đỏ số O 698459 cấp ngày 06/01/2000, thửa đất số 106 tờ bản đồ số 10, thuộc tổ 14, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang diện tích 389,2 m² trên đất có 01 nhà cấp 4 cũ diện tích 60m².
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy đinh tại khảon 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, và các tiêu chí như: Thời gian hoạt động (kinh nghiệm): Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên; Phương án đấu giá khả thi…;
- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo trên trang thông tin điện tử;
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc CMTND;
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Phòng Kế hoạch kinh doanh - Agribank CN tỉnh Bắc Kạn - Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên - TP Bắc Kạn - Tỉnh Băc Kạn, Điện thoại: 0209.3871551.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818