Agribank Chi nhánh Hà Nội II thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ đến hết ngày 09/04/2019)
(Cập nhật lúc 16:16 ngày 8/4/2019)
1. Mô tả về tài sản
        Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Cá Sạch Sông Đà tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II, cụ thể như sau:
    Căn hộ chung cư số 518-CT3 Khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 805571; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số GCN: 02009.1003/QĐ-UB; MS: 10125371124 do UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cấp ngày 20/05/2008. Ngày 10/08/2009 Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận Hoàng Mai đăng ký sang tên cho ông Hoàng Minh Thắng theo hợp đồng mua bán căn hộ số 091209 lập tại văn phòng công chứng Việt, TP Hà Nội ngày 20/05/2009. Chi tiết:
    1.1. Thửa đất được quyền sử dụng:
    - Thửa đất: Tờ bản đất số:
    - Đại chỉ: Căn hộ 518-CT3 Khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
    - Diện tích: 879,8m² (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi chín phẩy tám mét vuông);
    - Hình thức sử dụng: Riêng: Không m²; chung: 879,8m²;
    - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
    - Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
    - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
    1.2. Tài sản gắn liền với đất
    Chung cư cao tầng, diện tích sử dụng: 82,9m².
2. Giá khởi điểm: 1.782.350.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bẩy trăm, tám mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
        3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/04/2019 đến hết ngày 09/04/2019.

        4. Địa điểm nộp hồ sơ:
        - Trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Nội II.
        - Địa chỉ: 34 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
        - Điện thoại: 024.33668742 hoặc 024.33668745; Fax: 024.33668744
        5. Tiêu chí lựa chọn:
        Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
        - Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
        - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
        - Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
        - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật;
        - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố;
        - Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
        5. Hồ sơ đăng ký:
        - Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
        - Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
        - Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
        * Lưu ý:
        - Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
        - Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818