Agribank AMC thông báo đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: đến ngày 19/04/2019)
(Cập nhật lúc 16:11 ngày 11/4/2019)
1. Mô tả về khoản nợ
    Toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng (có 02 tài sản bảo đảm: Tài sản thứ nhất là Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại thử đất 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, diện thích 6.952,2m2, số phát hành AB 830291 do UBND TPHCM cấp ngày 23/3/2005; tài sản thứ hai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
             Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 15/10/2018 là: 708.313.039.033 đồng
            Trong đó:
            Dư nợ gốc: 352.194.000.000 đồng
            Nợ lãi: 356.119.039.033 đồng
            Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bình Tân.
        2. Giá khởi điểm: 365.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
        3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến ngày 19/04/2019 (trong giờ hành chính).
        4. Địa điểm nộp hồ sơ:
        - Công ty cổ phần đấu giá Lam Sơn
        - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tin tiêu điểm
Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818