Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: đến ngày 24/04/2019)
(Cập nhật lúc 18:10 ngày 10/4/2019)
1. Mô tả về tài sản
Tài sản bán đấu giá là 51.118,5 m2 đất tại xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, Tp. HCM, cụ thể như sau:
Tài sản thứ nhất: 8.267,9 m2  đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số: 701; tờ bản đồ số: 10 tại Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 252276 do UBND Huyện Củ Chi, TP.HCM cấp ngày 15/09/2014; Số vào sổ cấp GCN: CH01826
Tài sản thứ hai: 4.498,6 m2  đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số: 443; tờ bản đồ số: 10 Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 252275 do UBND Huyện Củ Chi, TP.HCM cấp ngày 15/09/2014; Số vào sổ cấp GCN: CH01827
Tài sản thứ ba: 5.628,2 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 287, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 252277 số vào sổ cấp GCN: CH01825 ngày 15/9/2014 do UBND Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh cấp.
Tài sản thứ tư: 8.335,3 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 337, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 252278 số vào sổ cấp GCN: CH01824 ngày 15/9/2014 do UBND Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh cấp.
 Tài sản thứ năm: 2.528,9 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 702, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 252279 số vào sổ cấp GCN: CH01823 ngày 15/9/2014 do UBND Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh cấp.
 Tài sản thứ sáu: 2.564,6 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 446, tờ bản đồ số 10 xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 252280 số vào sổ cấp GCN: CH01822 ngày 15/9/2014 do UBND Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh cấp
 Tài sản thứ bảy: 11.811 m2  đất vườn tại thửa đất số 1168, 1064, 1063, 1061, 1058, 1099, 1119, 1066, 1068, 1067, 1065, 982, 1101, tờ bản đồ số 10 tại xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: W663081, do UBND Huyện Củ Chi, TP.HCM cấp ngày 02/06/2004; Số vào sổ cấp GCN: 99QSDĐ/CQ.     
 Tài sản thứ tám: 7.484 m2 đất vườn tại thửa đất số 1102, 1103, 1104, 1105, 1128, 1100, 1122, 1123 tờ bản đồ số 10 tại xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: W663080, do UBND Huyện Củ Chi, TP.HCM cấp ngày 02/06/2004; Số vào sổ cấp GCN: 100QSDĐ/CQ.
2. Giá khởi điểm: 77.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/04/2019 đến ngày 24/04/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm theo thông báo
        4. Địa điểm nộp hồ sơ:
        - Trụ sở Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn.
        - Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Q1 TPHCM.
        - Điện thoại: 028.38231880 số máy lẻ 427.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tin tiêu điểm
Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818