Agribank chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 08giờ 30’ ngày 26/04/2019)
(Cập nhật lúc 13:0 ngày 18/4/2019)
1. Tài sản đấu giá.
1.1. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 124, tờ bản đồ số 39, địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 431, tờ bản đồ số 39, địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 366, tờ bản đồ số 39, địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
1.2  Người có tài sản đấu giá: Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Người được uỷ quyền xử lý tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp &PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng uỷ quyền số 9304/2014/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 25/12/2014 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng uỷ quyền số 2058/2016/UQ1.VAMC1.AGRIBANK ngày 17/06/2016;
1.3 Đặc điểm tài sản đấu giá :
* Quyền sử dụng đất 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 221067, vào sổ cấp GCN: CH00025 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 09/02/2010. Có đặc điểm cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 39;
- Địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk;
- Diện tích: 4980 m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm tám mươi mét vuông);
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 300 m2 ; Đất trồng cây công nghiệp lâu năm: 4680 m2 ;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 4980 m2; Sử dụng chung: Không;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây công nghiệp lâu năm: 2043;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4980 m2 .
* Quyền sử dụng đất 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 221068, vào sổ cấp GCN: CH00026 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 09/02/2010. Có đặc điểm cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 431; Tờ bản đồ số: 39;
- Địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk;
- Diện tích: 3696 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm chín mươi sáu mét vuông);
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây công nghiệp lâu năm;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 3696 m2; Sử dụng chung: Không;
- Thời hạn sử dụng: 2043;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
* Quyền sử dụng đất 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 221462, vào sổ cấp GCN: CH00157 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 12/05/2010. Có đặc điểm cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 366; Tờ bản đồ số: 39;
- Địa chỉ: Thôn Hòa Nam I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk;
- Diện tích: 500 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mét vuông);
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 130 m2 ; Đất trồng cây công nghiệp lâu năm: 370 m2 ;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 500 m2; Sử dụng chung: Không;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây công nghiệp lâu năm: 2043;
- Nguồn gốc sử dụng:
Giá khởi điểm:2.924.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu một trăm nghìnn đồng chẵn)
2. Tiền đặt trước: 15%
3. Thời gian xem tài sản: từ ngày 04/04/2019 đến hết 16 giờ 00’ngày 23/04/2019 . (Xem tài sản tại nơi có tài sản);
4. Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: đến hết 16 giờ 00’ngày 23/04/2019;
5. Hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/04/2019 đến hết  ngày 25/4/2019 (trong giờ hành chính);
6. Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 08giờ 30’ ngày 26 /04/2019;
7. Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở Công ty CP Đấu giá Tây Nguyên.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty CP Đấu giá Tây Nguyên; Địa chỉ: 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; điện thoại: 02623664999. Hoặc ông Trần Ngọc Phúc - Giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Thành, điện thoại: 0908272835.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818