Agribank Chi nhánh huyện Thường Tín - Hà Nội II thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: đến 16 giờ 30 phút ngày 18/04/2019)
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 17/4/2019)
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1 Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà bê tông 02 tầng 70 m2; diện tích đất 32,3m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 132008 do UBND huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội cấp cho Bà: Lương Thị Huyền ngày 22/10/2013.
1.2 Đặc điểm của tài sản:
Đặc điểm chung của tài sản:
- Thửa đất số: 388, tờ bản đồ số: 3.
- Địa chỉ: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội;
- Diện tích: 32,3 m2  (Ba mươi hai phẩy ba mét vuông);
- Hình thức sử dụng: riêng: 32,3m2; chung: Không;
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (32,3m2);
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ONT);
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
*/ Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 132008 do UBND huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội cấp cho Bà: Lương Thị Huyền ngày 22/10/2013
*/ Chất lượng tài sản: Đã được thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá số: 18P03TĐ0200 ngày 28/02/2019 của Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện.
2. Giá khởi điểm: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
3. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2019.
4. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Thường Tín Hà Nội II
- Địa chỉ: Số 116, Phố ga, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, HN.
- Điện thoại: 024.33851078; Fax 02433.851079
- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng phòng Tín dụng (Di động: 0933155268).
5. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quy định, cụ thể:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi hiệu quả;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.
- Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quy định.
6. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
*/Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong gửi đến ngân hàng.
- Thông báo mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Agribank sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn nói trên.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818