Agribank chi nhánh Cầu Giấy thông báo bán đấu giá TSBĐ (Đấu giá vào ngày ngày 27/05/2019)
(Cập nhật lúc 13:44 ngày 13/5/2019)
1) Tài sản bán đấu giá thứ nhất là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00627, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71                  , tờ bản đồ số:   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     567   m2, (bằng chữ:  Năm trăm sáu mươi bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng 465   m2, chung  102    m2 
- Mục đích sử dụng:   Đất ở:  465 m2,   đường đi chung:   102  m2 
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
- Giá khởi điểm của tài sản: 668.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng).          
2) Tài sản bán đấu giá thứ hai là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00628, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
Đặc điểm thửa đất.
- Thửa đất số:     71a                  , tờ bản đồ số:   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     322   m2 , (bằng chữ:  ba trăm hai mươi hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  220   m2, chung       102    m2 
- Mục đích sử dụng:   Đất ở:  220  m2,   đường đi chung:   102  m2 
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
- Giá khởi điểm của tài sản: 344.000.000 đồng.  (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
 3) Tài sản bán đấu giá thứ ba là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00626, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014. 
Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71b                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     503   m2  , (bằng chữ:  Năm trăm linh ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  401   m2, chung       102    m2 
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  401  m2,   đường đi chung:   102  m2 
Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú: Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
- Giá khởi điểm của tài sản: 553.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi ba triệu đồng)
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá của 3 tài sản trên là: ngày 27/05/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Chi tiết về thời gian tiếp nhận hồ sơ gửi kèm thông báo bán đấu giá tài sản của 3 tài sản).
Mọi thông tin xin liên hệ với Bà: Phạm Thị Mỹ Hạnh – Cán bộ tín dụng – Điện thoại: 0906826868.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818