Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 8:26 ngày 15/5/2019)
1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: Dây chuyền sản xuất và máy các loại phục vụ cho việc chế biến thủy sản tại nhà máy số 969 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chi tiết:
 
TTDanh mục tài sảm Đơn vị Số lượng
1 Băng chuyền siêu tốc IQF
Băng chuyền IQF Băng01
 Băng chuyền tái đông  01
 Băng nạp liệu  02
 Băng mạ băng  01
  Máy nén Mycom N62WWBH Bộ 03
  Dàn ngưng tụ Dàn 01
  Bình áp lực Lô 01
  Bơm dịch Bơm 02
  Van, thiết bị điều khiển Lô 01
  Hệ thống điện HT 01
  Đường ống gas, đường ống nước HT01 
  Cách nhiệt PU bọc inox HT01
  Gas NH3, dầu lạnh, vật tự phụ HT01
 2 Hệ thống tủ đông tiếp xúc1.500kg/mẻ  
 3 Hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm  
 
2.Mục đích thẩm định giá: sử dụng kết quả thẩm định giá để xác định
giá khởi điểm đưa tài sản bảo đảm ra đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá: 
a.Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật
doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định
giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b.Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của
tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các
văn bản hướng dẫn thi hành.
c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định
giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC
ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015
của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật
giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm
định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi
khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm của
khoản nợ xấu,...)
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách
nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời hạn: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau
03 ngày kể từ ngày AMC/Agribank đăng tin trên Website.
-Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ
số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ
Chí Minh.  Điện thoại : 028 – 39153332Fax: 028 – 39153323.

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818