Agribank chi nhánh Thường Tín Hà Nội II thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 14:27 ngày 20/5/2019)
1.Tài sản đấu giá: 
1.1 Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà bê tông 02 tầng 1 tum diện tích 140 m2; diện tích đất 247m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AM 178492 do UBND huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội cấp cho ông: Nguyễn Trung Đăng ngày 23/04/2008.
1.2  Đặc điểm của tài sản:
* Đặc điểm chung của tài sản:
- Thửa đất số: 137, tờ bản đồ số: 01.
- Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây(Nay là TP Hà Nội)
- Diện tích: 247 m2, (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bẩy mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng: 247m2; chung: Không m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho.
* Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AM 178492 do UBND huyện Thường Tín, Hà Tây cấp cho Ông: Nguyễn Trung Đăng ngày 23/04/2008.
* Chất lượng tài sản: Đã được thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá số: 030506/2018/CT-AIC ngày 05/06/2018 của Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam.
2. Giá khởi điểm: 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).
3. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 16 giờ 30 phút, ngày 20/05/2019.
4. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Trụ sở PGD Quán Gánh - Agribank Chi nhánh huyện Thường Tín Hà Nội II
- Địa chỉ: Số 115, Phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.33853187; Fax 02433.853187.
- Liên hệ: Ông Đỗ Duy Hiển - Giám đốc Phòng giao dịch (Di động: 0946.502.424).
5. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí
theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14
ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quy định, cụ thể:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá; 
- Có phương án đấu giá khả thi hiệu quả;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.
- Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do bên có tài sản đấu giá quy định.
6. Hồ sơ đăng ký
- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
 
* Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong gửi đến ngân hàng.
- Thông báo mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn đấu giá theo quy định của Agribank và pháp luật.
- Agribank sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn,đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Agribank sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn nói trên.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818