Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 9:54 ngày 21/5/2019)
1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
2. Tên tài sản đấu giá gồm 06 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:  
2.1. Tài sản gồm 06 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:  
-  Quyền sử dụng đất diện tích 1.400 m2, trong đó đất ở 400 m2 đất trồng cây LNK 1.000 m2 tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 654096 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 22/12/2010. 
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Chử Đức Chương và Bà Nguyễn Thị Nụ, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 383.170.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba triệu một trăm bẩy mươi ngàn đồng chẵn).
-  Quyền sử dụng đất diện tích 1.600 m2, trong đó đất ở 400 m2 đất trồng cây LNK 1.200 m2 tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 654098 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 22/12/2010. 
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Chử Văn Thư và Bà Bùi Thị Thúy, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 383.604.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba triệu sáu trăm linh bốn ngàn đồng chẵn).
-  Quyền sử dụng đất diện tích 6.900 m2, trong đó đất ở 400 m2 đất trồng cây LNK 6.500 m2 tại thửa đất số 105, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 654099 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 22/12/2010. 
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Chử Văn Sinh và Bà Nguyễn Thị Thái, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 532.605.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai triệu sáu trăm linh năm ngàn đồng chẵn).
-  Quyền sử dụng đất diện tích 7.116 m2, trong đó đất ở 400 m2 đất trồng cây LNK 6.716 m2 tại thửa đất số 107, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 654100 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 22/12/2010. 
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Khổng Văn Phú và Bà Chử Thị Hòa, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 526.473.000 đồng (Năm trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm bẩy mươi ba ngàn đồng chẵn).
-  Quyền sử dụng đất diện tích 5.217 m2, trong đó đất ở 200 m2 đất trồng cây LNK 5017 m2 tại thửa đất số 21-1, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 365910 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 15/06/2011. 
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Khổng Văn Phú và Bà Chử Thị Hòa, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 328.355.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn).
-  Quyền sử dụng đất diện tích 2.540 m2, trong đó đất ở 400 m2 đất trồng cây LNK 2.140 m2 tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 365911 do UBND huyện Tân Sơn cấp ngày 15/06/2011.
- 01 nhà xưởng diện tích xây dựng 159 m2 nhà xây cấp IV kiểu nhà xưởng.
* Chủ sở hữu tài sản. Ông Khổng Văn Phú và Bà Chử Thị Hòa, sử dụng tài sản thế chấp, bảo lãnh tài sản cho Cty TNHH XD&TM Kính Đạt vay tiền.
+ Địa chỉ tài sản: Khu 1 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.  
+ Giá khởi điểm: 501.143.000 đồng (Năm trăm linh một triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn đồng chẵn).
2.2 Tổng giá trị 06 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhà xưởng là: 2.655.350.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và tiêu chí cụ thể khác do Agribank Chi nhánh tỉnh quy định, cụ thể:
 
STTTiêu chí bắt buộcYêu cầu
1Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpCó ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2Số lượng đấu giá viênTối thiểu 2 đấu giá viên
3Thời gian hoạt độngTừ 1 năm trở lên
4Phương án đấu giá khả thi, hiệu quảPhù hợp theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
 6 Năng lực kinh nghiệm Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm
 7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận.
 
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ  ngày 16/05/2019 đến hết 17h00 ngày 21/05/2019, tại Phòng Kế hoạch và kinh doanh, Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.
 
* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch và kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 828 054; 02103 826 486 số Fax: 02103 828 054.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818