Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 10:11 ngày 21/5/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá:
Tài sản đảm bảo địa chỉ tại tổ 16 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Minh Tâm và chồng là ông Bùi Trung Hải. 
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số AĐ 627992, MS 10127371266, số GCN: 2417/2005/QĐ-UB/1702/2005 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2005.

2. Giá khởi điểm và phương thức đấu giá lần đầu: 
- Giá khởi điểm cho phiên bán đấu giá lần đầu là: 3.063.000.000 đồng  (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn).
- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
3. Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trả ngay.
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày sau khi bán đấu giá thành công.
4. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh...).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án bán đấu giá tài sản
6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 10h00 ngày 22/05/2019.
- Địa điểm: Phòng Khách hàng Hộ sản xuất & Cá nhân - Agribank chi nhánh Tây Hồ, địa chỉ: số 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.  
- Điện thoại : 024 – 37586136             Fax: 024 – 337586136
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818