Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ II thông báo bán lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 7/6/2019)
1.Mô tả về tài sản: 
Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ ông Chu Văn Thịnh và bà Vũ Thị Mai.
1.1Tài sản thứ nhất:
Quyền sử dụng đất diện tích 112 m2, thửa đất số 90-11, tờ bàn đồ số 23, loại đất: đất ở đô thị 112 m2, thời gian sử dụng đất: Lâu dài.
Tài sản gắn liền với đất là nhà ở xây 3 tầng mái lợp tôn và công trình phụ trợ.
Giấy ờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM629790 đứng tên ông Chu Văn Thịnh và bà Vũ Thị Mai do UBND huyện Đoan Hùng cấp ngày 14/7/2008.
Địa chỉ tài sản: Khu Tân Tiến (nay là khu Tân Thành), thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
1.2Tài sản thứ hai:
Quyền sử dụng đất diện tích 229 m2, thửa đất số 90-11, tờ bàn đồ số 23, loại đất: đất trồng cây lâu năm khác 229 m2, thời gian sử dụng đất: 10/2043.
Giấy ở về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 341107 đứng tên ông Chu Văn Thịnh và bà Vũ Thị Mai do UBND huyện Đoan Hùng cấp ngày 17/5/2011.
Địa chỉ tài sản: Khu Tân Tiến (nay là khu Tân Thành), thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
1.3Tài sản thứ ba:
Quyền sử dụng đất diện tích 1.220 m2, thửa đất số 310, tờ bàn đồ số 31, loại đất: đất ở 300 m2, đất LNK 920 m2, thời gian sử dụng đất: đất ở lâu dài, đất LNK 11/2053.
Giấy ở về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 876052 đứng tên ông Chu Văn Thịnh do UBND huyện Thanh Ba cấp ngày 01/09/2005.
Địa chỉ tài sản: Khu 4, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp,
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá: 
- Thời gian: Từ 07h30 ngày 05/6/2019 đến hết 16h00 ngày 09/6/2019.
- Địa điểm: tại Phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II vào các ngày làm việc.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II. Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.388.0962.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818