Agribank chi nhánh Trung Yên thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 15:53 ngày 10/6/2019)
1. Tài sản đấu giá: 
Nhà và đất tại địa chỉ số: Lô Nơ 17, dãy A, ô số 02, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Diện tích đất: 350.52m2; Nhà ở 03 tầng, diện tích xây dựng: 80 m2, diện tích sàn xây dựng: 347m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AO 053864, MS: 10125035331, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 0960/1826/QĐ-UBND do UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cấp ngày 31 tháng 12 năm 2008. Đã đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Quang Úy và bà Đặng Thị Trịnh ngày 21/10/2009.
2. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: 
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
3. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Giá khởi điểm của tài sản: 21.724.929.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, bẩy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn).
Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
-Tiển mua hồ sơ: 500.000 đồng  (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
-Tiền đặt trước: 2.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng)
4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giở hành chính)
- Thời gian bán đấu giá: 09h00 ngày 12 tháng 6 năm 2019
- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 01 ngày.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 4 và ngày 5 tháng 6 năm 2019.
- Địa chỉ xem tài sản: lô Nơ 17, dãy A, ô số 2, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nộp tiền đặt trước: Trong 2 ngày trước ngày đấu giá.
6. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá:
- Công ty Cổ phần Đấu giá Thuận Phát
- Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.32323235


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818