Agribank AMC thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2019)
(Cập nhật lúc 14:59 ngày 11/6/2019)
1.    Mô tả về tài sản:
Tài sản là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015)
Chi tiết tài sản như sau:
    + Thửa đất số: 763
    + Tờ bản đồ số:  24
    + Diện tích: 7.044,3 m2.
    + Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 7.044,3 m2.
    + Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn là: 1.800 m2.
    đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2
    + Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài
        đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.
    + Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
    Lưu ý: Chủ tài sản bảo đảm đang có nghĩa vụ đối với bên thứ ba theo Quyết định/Bản án của Tòa án và hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn –  thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết.
    Các văn bản của Chi cục thi hành án dân sự liên quan đến tài sản bảo đảm:
    + Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
    + Văn bản số 566/CCTHADS ngày 04/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc xác nhận nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14;
    + Quyết định số 62/QĐ-CCTHADS ngày 17/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
    + Văn bản số 641/CCTHADS ngày 18/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc phối hợp thi hành án.
    - Nơi có tài sản đấu giá: xã Tân Hiệp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
    - Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản này đã được Agribank AMC và Agribank Chi nhánh Nhà Bè phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 31/01/2019 và xử lý thu hồi nợ theo quy định.
    - Hồ sơ pháp lý kèm theo:
+ Hợp đồng cấp tín dụng số 6340-LAV201502012 ký ngày 24/12/2015, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV V.House.
+ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201501727 (được công chứng tại Văn phòng công chứng Bình Thạnh, số công chứng: 28139, quyển số 12 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh huyện Hóc Môn).
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015.
+ Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 79/2017/HĐDV/AMC-CNNB ngày 26/10/2017, giữa Agribank AMC và Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
+ Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm lập ngày 31/01/2019.
    - Hiện trạng tài sản đấu giá:
+ Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
+ Những thông tin về tài sản được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
Giá khởi điểm: 31.633.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu đồng).
Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
2.    Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
-    Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/06/2019 đến 25/06/2019 tại nơi có tài sản (Anh Trường, điện thoại: 0938.180.375).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 05/06/2019 đến 25/06/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 3.163.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 25/06/2019 đến ngày 27/06/2019.
Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
-    Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng.
-    Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 05/06/2019 đến 25/06/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
-    Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
-    Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2019,
-    Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
-    Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38204.858  và 0948.689.986.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818