Agribank Chi nhánh Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:48 ngày 26/6/2019)
1. Mô tả về tài sản:
- Đất: điện tích 169,9m2 trong đó đất ở 58m2, đất vườn 111,9m2 và nhà xây cấp 4 tại thửa đất số 137, tờ bản đồ số 43 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:Y 503748. Địa chỉ thửa đất tại Tổ 13 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn trên đất có nhà xây cấp IV diện tích 70m2. 

- Đất: diện tích 770,8m2. Trong đó đất ở tại đô thị diện tích 100m2, đất trộng xây lâu năm khác: 670,8m2 tại Tổ 13 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 42 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 426078, số vào sổ cấp GCN: H 04972 QĐ số 2782/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 289/12/2011.
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản: Thời gian hoạt động( kinh nghiệm): Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên; Có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên; Phương án đấu giá khả thi; ...
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian: trong 3 ngày kể từ ngày thông báo
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;
- Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên- TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 
4. Thông tin liên hệ: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên- TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093 87155.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818