Agribank Chi nhánh huyện Chợ Mới, Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 14:7 ngày 26/6/2019)
1. Mô tả về tài sản:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đặng Văn Việt. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 043746 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07298, do Sở TN & MT tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/8/2016.

2. Giá khởi điểm: 
Giá trị khởi điểm bán đấu giá tài sản là: 650.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
3. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank Chi nhánh huyện Chợ Mới, Bắc Kạn quyết định, cụ thể:
 
STTTiêu chí bắt buộcYêu cầu
1Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpCó ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2Số lượng đấu giá viênCó tối thiểu 05 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên
3Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)
4Phương án đấu giá khả thi, hiệu quảCó trang website công ty, đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng ; Thừa phát lại; Tổ chức tín dụng ...
 5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
 6 Năng lực, kinh nghiệm
 - Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 năm gần nhất;
- Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 01 năm gần nhất.
 - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
 7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận
 
 4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chợ Mới, Bắc Kạn.
Địa chỉ: Thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
(Đầu mối liên hệ: Ông Ma Văn Tuế, Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh; SĐT: 0982408955)


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818