Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 9:11 ngày 27/6/2019)
1.Mô tả về khoản nợ: 
Tài sản đấu giá là Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Số 8 (địa chỉ: 400/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM) và 06 khách hàng liên quan tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Thông tin các khoản nợ đến thời điểm 30/5/2019 như sau:

TTTên khoản nợ
khách hàng vay
Dư nợ gốcNợ lãiTổng cộng
1Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Số 8119,814,471,271172,136,804,502291,951,275,773
2Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên40,000,000,00071,736,666,667111,736,666,667
3Trần Thủy Châu5,000,000,0005,710,909,72210,710,909,722
4Nguyễn Thùy Mai Quyên4,000,000,0003,521,555,5567,521,555,556
5 Trần Thị Hải Yến5,000,000,000 5,516,006,944 10,516,006,944
 6 Nguyễn Đức Hoài4,890,000,000 10,024,296,250 14,914,296,250
 7 Phạm Thị Thủy Tiên5,000,000,000 7,413,250,000 12,413,250,000
  Tổng cộng: 183,704,471,271 276,059,489,641 459,763,960,912
 
 Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:
 
TT
Tên khoản nợ
 khách hàng vay

Đặc điểm tài sản bảo đảm
1Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Số 8
- 184 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
 - GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số BB 731405, vào sổ cấp GCN: CT 00195 do Sở TNMT Cần Thơ cấp ngày 15/6/2011; Thửa đất số 1001, TBĐ số 5, DT 9.818,9 m, tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ
- GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số BB 731411, vào sổ cấp GCN: CT 00201 do Sở TNMT Cần Thơ cấp ngày 18/01/2011; Thửa đất số 579, TBĐ số 5, DT 9.822,4 m, tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ 
2Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương NguyênLô đất 7A diện tích 4.715,9 m2 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 391/CIC8-HĐCNQSDĐ-ĐT ngày 25/09/2011 giữa Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8 và Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên
3Trần Thủy Châu- 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
4Nguyễn Thùy Mai Quyên- 04 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
 5 Trần Thị Hải Yến - 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
 6 Nguyễn Đức Hoài - 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
 7 Phạm Thị Thủy Tiên - 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
 
 Giá khởi điểm dự kiến: 
 
TTTên khoản nợ của khách hàng thẩm định giáGiá khởi điểm bán đấu giá dự kiếnKết quả TĐG Công ty CP TĐG DVTS Toàn Cầu
1Khoản nợ Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Số 8163.403.725.837136.169.771.531
2Khoản nợ Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên49.378.698.67641.148.915.563
3Khoản nợ Trần Thủy Châu10.710.909.7225.140.112.418
4Khoản nợ Nguyễn Thùy Mai Quyên6.382.795.5675.318.996.306
 5 Khoản nợ Trần Thị Hải Yến 6.562.322.172 5.468.601.810
 6 Khoản nợ Nguyễn Đức Hoài 14.914.296.250 4.928.585.158
 7 Khoản nợ Phạm Thị Thủy Tiên 7.578.527.741 6.315.439.784
  Tổng cộng: 258.931.275.965 204.490.422.570
 
 Trong trường hợp phiên đấu giá đầu tiên không thành công thì tiếp tục bán đấu giá với giá khởi điểm phiên tiếp theo với giá khởi điểm giảm tối đa không quá 10% (mười phần trăm) giá khởi điểm của phiên đấu giá liền kề trước đó.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Có sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Hồ sơ năng lực;
- Mức phí dịch vụ tổ chức bán đấu giá;
- Phương án đấu giá, thời gian thực hiện. 
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với khoản nợ nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ: 
-Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
-Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
-Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 01/7/2019 (trong giờ hành chính).
Hồ sơ kèm theo: Thông báo số ……./NHNoTTSG-KHDN ngày …/6/2019 của Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn về việc mời tham gia đấu giá khoản nợ.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ tiếp nhận: Ông Trần Huy Hiếu. Email: hieutranhuy@agribank.com.vn, Di động: 0987.170.988.


 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818