Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: ngày 12/7/2019)
(Cập nhật lúc 8:0 ngày 1/7/2019)
1) Tài sản bán đấu giá thứ nhất là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00627, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     567   m2  , (bằng chữ:  Năm trăm sáu mươi bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  465   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  465  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 634.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm ngàn đồng)          
2) Tài sản bán đấu giá thứ hai là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00628, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71a                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     322   m2  , (bằng chữ:  ba trăm hai mươi hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  220   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  220  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú:  
Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 326.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng)
3) Tài sản bán đấu giá thứ ba là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00626, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/12/2014.
  Đặc điểm thửa đất:
- Thửa đất số:     71b                  , tờ bản đồ số :   07
- Địa chỉ:     Đô Tân, Bắc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội
- Diện tích:     503   m2  , (bằng chữ:  Năm trăm linh ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng:   riêng  401   m2, chung       102    m2
- Múc đích sử dụng:   Đất ở:  401  m2,   đường đi chung:   102  m2
- Thời hạn sử dụng:   Lâu dài
* Nhà ở:    Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Công trình xây dựng khác:   Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Rừng sản xuất là rừng trồng:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Cây lâu năm:  Chưa chứng nhận quyền sở hữu
* Ghi chú: Tách từ GCN QSD đất số G267366, số vào sổ 00422 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/6/1997.
-    Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.
-    Giá khởi điểm của tài sản: 525.350.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).
4) Hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng bỏ phiếu kín.
- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
5) Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian: từ 8h00 ngày 25/06/2019 đến 16h00 ngày 10/07/2019.
- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/tài sản (Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ trên một tài sản).
- Phí hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
6) Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký:
Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đến 16h00 ngày 10/7/2019.
7) Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 07/7/2019 và ngày 02/07/2019 (trong giở hành chính) tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
8) Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: từ 8h00 đến 16h00 ngày 10/7/2019.
9) Tổ chức đấu giá: Ngày 12/7/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
10) Thông tin chi tiết xin liên hệ:
- CÔNG TY ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728/ Fax: 024.39842738.
- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận/ Điện thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818