Agribank Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 05/7/2019)
(Cập nhật lúc 13:3 ngày 2/7/2019)
1.    Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà máy thủy điện Đăk Mek 3 với công suất 7,5MW và máy móc thiết bị tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum theo các Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237627 ngày 01/3/2010 do UBND tỉnh Kon Tum cấp
Diện tích 95.218 m2, thời hạn sử dụng đến 16/9/2059 và Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237628 ngày 01/3/2010 do UBND tỉnh Kon Tum cấp, diện tích 442.782 m2, thời hạn sử dụng đến 16/9/2059.
- Giá khởi điểm của tài sản: 71.821.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu đồng).
2.    Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/6/2019 đến 10 giờ ngày 03/7/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3.    Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05/7/2019.
4.    Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết:
+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, địa chỉ: số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: 02603.911.069.
+ Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum, địa chỉ: số 88 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại. ĐT: 02603.862.165 hoặc 02603.866.692 .
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818