Công ty AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo.
(Cập nhật lúc 8:44 ngày 10/7/2019)
 Mô tả về tài sản: 
Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH TM CBTS XNK Minh Châu tại Agribank Chi nhánh Cà Mau.

Tài sản bao gồm
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 619, 620; Tờ bản đồ số: 31, tại địa chỉ: xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh. Diện tích 600m2 (đất ở nông thôn); sử dụng riêng. 
- Giấy chứng nhận sử dụng đất ở số phát hành: BM 248182, số vào sổ CHO 2376 và số BM 248183, số vào sổ CHO 2377, ngày cấp 26/10/2012, nơi cấp UBND Nhà Bè, TP. HCM. Chủ tài sản là bà Nguyễn Thị Bông.
Giá khởi điểm: 2.232.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá: 
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a.Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp).
b.Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c.Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.
d.Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
e.Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.
f.Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh Cà Mau/Agribank AMC yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
-Phương án đấu giá tài sản.
Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày AMC/Agribank đăng tin trên website (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:028. 39153.332, Fax: 028.39153.323.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818