Công ty AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm bảo
(Cập nhật lúc 9:35 ngày 10/7/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 542, tờ bản đồ số 04, diện tích: 237 m2, địa chỉ: 116 Đại Từ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số K370785 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 27/11/1998.
Giá khởi điểm để đấu giá tài sản: 6.132.008.427 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm ba mươi hai triệu không trăm linh tám nghìn bốn trăm hai mươi bảy đồng).

2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp);
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.
- Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh Hà Nội I/Agribank AMC yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
3. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Agribank AMC/Agribank đăng tin trên Website (trong giờ hành chính).
- Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank - Tòa nhà C3, Số 194 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 04.3772.8432 và tại Website: www.agribankamc.com.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818