Công ty AMC thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:40 ngày 10/7/2019)
1. Mô tả về tài sản:
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015). Chi tiết tài sản như sau:

+ Thửa đất số: 763 
+ Tờ bản đồ số:   24
+ Diện tích: 7.044,3 m2. 
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 7.044,3 m2.
+ Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn là: 1.800 m2.
đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2
+ Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.
+ Nguồn gốc sử dụng đất : Công nhận sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Lưu ý: Chủ tài sản bảo đảm đang có nghĩa vụ đối với bên thứ ba theo Quyết định/Bản án của Tòa án và hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn – Tp. Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết. 
Các văn bản của Chi cục thi hành án dân sự liên quan đến tài sản bảo đảm:
-  Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
-  Văn bản số 566/CCTHADS ngày 04/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc xác nhận nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14;
-  Quyết định số 62/QĐ-CCTHADS ngày 17/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;
-  Văn bản số 641/CCTHADS ngày 18/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc phối hợp thi hành án.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 30.051.350.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
-  Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Tiền đặt trước: 3.005.135.000 đồng (Ba tỷ, không trăm không năm triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
+  Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 23/07/2019 đến ngày 25/07/2019. 
+  Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ
Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 03/07/2019 đến 23/07/2019 tại nơi có tài sản (Liên hệ anh Trường, số ĐT: 0938180375).
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 03/07/2019 đến 23/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
-  Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 03/07/2019 đến 23/07/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
-  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
5.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
-  Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/07/2019,
-  Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên
6. Thông tin liên hệ:
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tin tiêu điểm
Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818