Công ty AMC thông báo bán đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 10:46 ngày 10/7/2019)
1. Khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và thông tin về khoản nợ:
1.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ký ngày 19/08/2011.
1.2. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 71.309.570.888 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 40.000.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 31.309.570.888 đồng (tạm tính).
1.4. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Thửa số: 51; Tờ bản đồ: 4; Diện tích: 37.013,55 m2 (theo GCN có số phát hành BC581342; số vào sổ: CT02735 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2010). Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định.
2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: 
2.1. Nguồn gốc pháp lý:
- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ký ngày 19/08/2011.
Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do các Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ
2.2. Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ngày 19/08/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành.
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 01082011/TC được Văn phòng công chứng Cần Đước công chứng ngày 19/08/2011; Số công chứng: 1038, quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD); Đăng ký GDBĐ ngày 19/08/2011, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BC581342, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT02735 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2010.
2.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
2.4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, bước giá:
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 44.820.084.400 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).
- Bước giá: 100.000.000 đồng.
Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật..
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 16/07/2019 đến ngày 18/07/2019. 
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
4. Thời gian, địa điểm xem, mua hồ sơ khoản nợ:
 Thời gian và địa điểm xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm: Trong giờ hành chính từ ngày 02/07/2019 đến 16/07/2019 tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Xem tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/07/2019 đến ngày 16/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 02/07/2019 đến ngày 16/07/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: - Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/07/2019,
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
6. Thông tin liên hệ:
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An;
- Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
- Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818