Agribank Chi nhánh Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:12 ngày 10/7/2019)
1. Mô tả về tài sản:
Toàn bộ Quyền sử dụng đất theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AD 862300; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 0034; Số QĐ: 758/QĐ-UB; MS: 10119491648 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2007 đứng tên ông Huỳnh Vỹ Long và bà Đỗ Quyên.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.473.851.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bẩy mươi ba triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn).
3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:
Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là “Agribank”) quyết định, cụ thể như sau:
STTTiêu chí bắt buộcYêu cầu
1Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpCó ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2Phương án đấu giá khả thi, hiệu quảPhù hợp theo yêu cầu của Agribank
3Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiếtCó cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
4Năng lực, kinh nghiệm, uy tínCó năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá
 5 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận
 6 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 
 4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
+ Thời gian: trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đăng thông tin đấu giá lên Website của Agribank. Người đến nộp phải mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân.
+ Địa điểm: Agribank Chi nhánh Hà Nội, Phòng Khách hàng HSX&CN. Địa chỉ : 77 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN. Số điện thoại: 024-36331884 ;0903234726( Đ/c Nguyễn Quang Tùng)


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818