1.Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông tin bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 15:21 ngày 15/7/2019)
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Hương Sơn.
- Quyền sử dụng đất: thửa đất số 276, tờ bản đồ số 31.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 834287 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/03/2019.
+ Diện tích đất: 49.883,4 m2.
+ Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
+ Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 24 tháng 6 năm 2052.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
+ Vị trí, địa điểm của thửa đất: tại thôn Dụ 5, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà bao che lò nung hầm sấy 1.890 m2, nhà bao che hệ chế biến tạo hình + nhà chứa đất 1.917 m2, nhà kho than 360m2, lò nung 410 m2, nhà cáng phơi gạch mộc 8.000 m2, nhà điều hành sản xuất 326 m2, đường nội bộ 9.000 m2.
+ Máy móc, thiết bị, vật liệu, tài sản khác: Khối xây xe goòng và xe goòng 70 cái. Máy nghiền xa luân 01 cái. Máy nhào đùn chân không 01 cái. Hệ thống điện lò nung hầm sấy 01 hệ. Đất đồi làm vật liệu đóng gạch 100.000 m3. Một số tài sản khác.
2. Tổng giá khởi điểm: 27.596.604.210 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm linh bốn nghìn hai trăm mười đồng).
3. Xem tài sản: 
- Thời hạn: từ ngày 10/7/2019 đến ngày 15/7/2019.
- Địa điểm: tại địa điểm tài sản nêu trên.
4. Mua hồ sơ, nộp hồ sơ: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 25/7/2019.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
- Địa điểm: tại Trung tâm Đầu giá.
5. Nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
- Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng.
- Hình thức: chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm Đấu giá, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.
6. Mở cuộc đấu giá Tài sản:
- Thời gian mở cuộc đấu giá: từ 15 giờ ngày 30/7/2019.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Đấu giá.
- Hình thức: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức: trả giá lên.
7. Thông tin chi tiết: 
- Trung tâm Đấu giá – Địa chỉ: số 21 đường Hai Bà Trưng, tổ 12, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình: Số 751 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818