Công ty AMC thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 13:48 ngày 17/7/2019)
1.Người có khoản nợ đấu giá:
- Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 – Bắc Tp. Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh).
- Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

2.Thông tin khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6 – Bắc Tp. Hồ Chí Minh thuộc hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007.
3. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá:
- Giá khởi điểm của tài sản: 312.990.299.675 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi năm đồng)  
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp,...).
 - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
- Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
 - Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 6 – Bắc Tp. Hồ Chí Minh trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.
5. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.
6.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 
- Thời gian: 
 Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC. 
  - Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ: số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
  - Điện thoại : 028 – 39153332Fax: 028 – 39153323.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818