Agribank chi nhánh Gia Định thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 17:25 ngày 16/7/2019)
1.Tài sản đấu giá: 
Thửa số: 522; Tờ bản đồ số: 26 (Phường Tân Thuận Tây).
Diện tích: 2.723,9 m2.
Mục đích sử dụng đất: Đất ao (TSN).
Thời hạn sử dụng: đến năm 2030

-Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BA 013749 do UBND TP.HCM  cấp ngày 27/01/2010; số Số vào sổ cấp GCN: CH 00343 do UBND Quận 7, TP.Hồ Chí Minh cấp.
-Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 
2.Giá khởi điểm và phương thức đấu giá lần đầu:
-Giá khởi điểm đấu giá lần đầu là: 74.684.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng).
-Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
-Bán đấu giá công khai theo phương thức trả giá lên.
3.Phương thức và thời hạn thanh toán:
Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá tài sản phải thanh toán đủ số tiền mua tài sản. Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người trúng đấu giá tài sản không thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua tài sản.
4.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản bảo đảm đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
-Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 
-Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
-Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật đấu giá số 01/2016/QH14, có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá; 
-Giá chào dịch vụ; chi phí đăng tin; chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
-Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
-Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Gia Định trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
-Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC xác định cần thiết, phối hợp bàn giao tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
5.Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
-Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
-Phương án đấu giá khoản nợ khả thi.
6.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời hạn: 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC.
-Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-Điện thoại: 028 – 39153332;Fax: 028 – 39153323

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818