Công ty AMC thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 8:53 ngày 2/8/2019)
1.Khoản nợ cần thẩm định giá:
Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh KCN Tân Tạo theo hợp đồng tín dụng số 1903-LAV-2011000538 ký ngày 14/11/2011.
-Tài sản đảm bảo cho khoản nợ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại  địa chỉ số 26/12-13 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Lý Thành.
 
-Hồ sơ tài sản bảo đảm:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở  và quyền sử dụng đất ở số 2570/99 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 03/03/1999.
Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số: 1903-LCP-2011000536/TC-BL ngày 14/11/2011, được lập tại Phòng công chứng số 1 TP Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 14/11/2011, số công chứng: 031529, quyển số: 11TP/CC-SCC/HĐGD; đăng ký giao dịch bảo đảm tại: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 1, TP.Hồ Chí Minh ngày 15/11/2011.
 
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị khoản nợ để bán đấu giá công khai.
 
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ.)
f.Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đặt tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh;
g.Có thời gian tối thiểu 03 năm;
h.Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 03 người;
i.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
 
4. Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
-Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).
-Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.
 
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời hạn: 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 05 (năm) ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC.
-Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-Điện thoại : 028 – 39153332Fax: 028 – 39153323.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tin tiêu điểm
Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818