Agribank Chi nhánh Lương Sơn- Hòa Bình thông báo lựa chọn Doanh nghiệp thẩm định giá tài sản
(Cập nhật lúc 13:28 ngày 9/8/2019)
 1.Tên, địa chỉ đơn vị thông báo
1.1 Tên cơ quan: Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn- Hòa Bình.
1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

2.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá gồm:
- Là Doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá của Bộ Tài Chính.
- Số năm kinh nghiệm có từ ba năm trở lên.
- Doanh nghiệp thẩm định giá phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Hồ sơ pháp lý: Hồ sơ năng lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
 
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá (Trong giờ hành chính). Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn- Hòa Bình. Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
 
4. Thông tin liên hệ: Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn- Hòa Bình; Ông Trần Ngọc Hưng- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh; DĐ 0983.824.365- CĐ 02183.824.558

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818