Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 13:43 ngày 9/8/2019)
1.Thông tin tài sản:
Tài sản là quyền sử dụng đất tại địa chỉ:  Tổ 2, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, thửa đất số: 16 tờ bản đồ số 07, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 503168, MS 10125110392, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: GCN: 01372-783/QHM do UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/05/2006 mang tên ông Đỗ Minh Nghiêu.

2.Giá khởi điểm: 4.492.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên
 
3.Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trả ngay
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày sau khi bán đấu giá thành công.
 
4. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá ( trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ rang, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh, …)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Về năng lực, kinh nghiệp và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệp, uy tín trong lĩnh vực đấu giá; …
- giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu gái tài sản do Bộ Tư Pháp/ Sở Tư Pháp công bố.
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài  sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
 
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
- Phương án bán đấu giá tài sản.
 
6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ
- Thời gian: trước 14h00 ngày 06/08/2019.
- Địa điểm: Phòng khách hàng doanh nghiệp- Agribank Chi nhánh Tây Hồ, địa chỉ: số 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37586133    Fax: 024.337586136
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818