Agribank Chi nhánh Hà Tây I thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 14:59 ngày 9/8/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá: 
1.1. Quyền sử dụng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 58, tại địa chỉ: Thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Diện tích 150.02 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 971800 do UBND TX Sơn Tây cấp ngày 10/12/2009.

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2: 2.824.640.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
 
1.2. Quyền sử dụng thửa đất số 12, tờ bản đồ số 37, tại địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Diện tích 242 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 522188 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 16/11/2004.
Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2: 10.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
 
1.3. Quyền sử dụng thửa đất số 13, tờ bản đồ số “00”, tại địa chỉ: Khu Áp Phích, Vân Lôi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Diện tích 200 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 486089 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 25/05/2011.
Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2: 1.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng).
 
1.4. Quyền sử dụng thửa đất số 41, tờ bản đồ số 37, tại địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Diện tích 191 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 486145 do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 03/06/2011.
Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2: 6.451.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng).
 
1.5. 02 Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 765968 đứng tên ông Nguyễn Quốc Thái do UBND Huyện Thạch Thất – Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/09/2006 thuộc thửa đất số: 17, tờ bản đồ số: “00” tại địa chỉ: Khu vực Áp Phích, Thôn Vân Lôi, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 765973 đứng tên ông Nguyễn Quốc Thái do UBND Huyện Thạch Thất – Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/09/2006 thuộc thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: “00” tại địa chỉ: Khu vực Áp Phích, Thôn Vân Lôi, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội).
Giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu: 4.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
 
2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
      a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
b. Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;                                         
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
 
3. Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản.
 
4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
+ Thời gian: thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Agribank.
+ Địa điểm: Phòng Tín dụng, Agribank chi nhánh Hà Tây I, địa chỉ số 189 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818