Agribank Chi nhánh Hà Tây I thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 14:48 ngày 12/8/2019)
1. Tài sản cần bán đấu giá: 
1.1 Quyền sử dụng thửa đất số 334A, tờ bản đồ số 41, tại địa chỉ: Khu Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Diện tích 382 m2 trong đó có phần diện tích đất thế chấp là 307 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 457596 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/01/2003; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 1133 HĐ/CC, Quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/05/2009 được lập tại Phòng công chứng số 8.

Giá khởi điểm: 1.082.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi hai  triệu đồng).
 
2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
b. Về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;                                         
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

3. Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản.
 
4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
+ Thời gian: Sau 02 ngày kể từ ngày đăng tin.
+ Địa điểm: Phòng Tín dụng, Agribank chi nhánh Hà Tây I, địa chỉ số 189 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818