Agribank Chi nhánh Hà Nội II thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 13/8/2019)
1.Mô tả về tài sản:
- Tài sản thứ nhất: Giá trị quyền sử dụng thửa đất số: 59-2; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 105,6 m2; địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 906701 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH-00029; mang tên ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hường; 

- Tài sản thứ hai: Giá trị quyền sử dụng thửa đất số: 59-3; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 90,4 m2; địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 906702 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH-00028; mang tên ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hường; 
 
- Tài sản thứ ba: Giá trị quyền sử dụng thửa đất số: 59-4, tờ bản đồ số: 8, diện tích đất: 113,8 m2; địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 906703 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH-00026; mang tên ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hường;
 
- Tài sản thứ bốn: Giá trị quyền sử dụng thửa đất số: 59-1; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 77,6 m2; địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 906704 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH-00025; mang tên ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hường; 
 
- Tài sản thứ năm: Giá trị quyền sử dụng thửa đất số: 59-5; tờ bản đồ số: 8; diện tích đất: 108,9 m2; địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 906710 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 25 tháng 01 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH-00027; mang tên ông Trần Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hường.
 
2. Giá khởi điểm của tài sản: 6.826.860.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
 
3. Thông tin tổ chức đấu giá tài sản:
-  Thời gian địa điểm xem tài sản: Ngày 08, 09/08/2019 tại địa chỉ của chủ tài sản nêu trên.
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 13/08/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.
+ Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 12, 13/08/2019 theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản của Công ty.
+ Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/hồ sơ.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
Tổ chức, cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh.
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
 Ngày 14/08/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh; Địa chỉ: Số 7/B8, Ngõ 8, đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
 
5. Thông tin liên hệ: 
- Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Địa chỉ: Số 7/B8, Ngõ 8, đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0915308939.
- Agribank chi nhánh Hà Nội II, địa chỉ số: 34 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.33668742 hoặc 024.33668745
- Agribank chi nhánh Huyện Thanh Oai – Hà Nội II, địa chỉ: Số 91, phố Kim Bài, TT. Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02433871435.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818