Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông bán đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 15:58 ngày 15/8/2019)
1.Mô tả về khoản nợ
Tên Khách hàngCÔNG TY CÀ PHÊ ĐỨC LẬP
Địa chỉThôn 10a, xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông (địa chỉ cũ là Số 26 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đức An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông);
Mã khách hàng5300-023161215
Ngành nghề SXKDSản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê, ca cao, kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn, phân bón và các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 
Là khoản nợ xấu phát sinh từ nghiệp vụ cho vay theo các Hợp đồng cấp tín dụng đã ký kết giữa Agribank - Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk (Agribank – Chi nhánh tỉnh Đăk Nông nhận bàn giao) và Công ty Cà phê Đức Lập; trong đó: 
- Giá trị ghi sổ khoản nợ: Tổng giá trị ghi sổ khoản nợ mua bán tính đến ngày 31/12/2018 là 36.406.641.143 đồng. Trong đó: nợ gốc 11.806.000.000 đồng, nợ lãi 24.600.641.143 đồng; 
-  Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Không còn tài sản bảo đảm.
- Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ
Bao gồm 11 Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Agribank - Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk (Agribank – Chi nhánh tỉnh Đăk Nông nhận bàn giao) và Công ty Cà phê Đức Lập, cụ thể:
(1) Hợp đồng tín dụng số 0417T4.5 ngày 11/02/1999;
(2) Hợp đồng tín dụng số 0410T4.5 ngày 25/02/1999;
(3) Hợp đồng tín dụng số 0411T4.5 ngày 03/3/1999;
(4) Hợp đồng tín dụng số 0413T4.5 ngày 31/3/1999;
(5) Hợp đồng tín dụng số 0414T4.5 ngày 01/4/1999;
(6) Hợp đồng tín dụng số 0412T4.5 ngày 07/4/1999;
(7) Hợp đồng tín dụng số 0408T4.5 ngày 29/6/1999;
(8) Hợp đồng tín dụng số 2705T4.5 ngày 24/8/1999;
(9) Hợp đồng tín dụng số 0416T4.5 ngày 14/9/1999;
(10) Hợp đồng tín dụng số 0415T4.5 ngày 05/10/1999;
(11) Hợp đồng tín dụng số 0409T4.5 ngày 01/02/2000;
- Biên bản xác nhận công nợ đến 30/06/2019. 
- Và các giấy tờ có liên quan khác.
- Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
+ Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “bán dứt điểm”. Người tham gia đấu giá khoản nợ tự xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
+ Người có khoản nợ bán đấu giá và Tổ chức bán đấu giá sẽ có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ giấy tờ có liên quan để người tham gia đấu giá xem xét, quyết định.
+ Người có khoản nợ bán đấu giá: NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông  (viết tắt là Agribank Đắk Nông), trụ sở tại Số 35, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
+ Nơi có khoản nợ bán đấu giá (bên nợ): Công ty Cà phê Đức Lập, có trụ sở tại: Thôn 10a, xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông (trụ sở cũ là Số 26 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đức An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông);
Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 5.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng). 
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 
2.Kế hoạch tổ chức
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17h00 ngày 04/09/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Địa chỉ: Đường Ybih Ale Ô, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (trong giờ hành chính).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ (tương đương 1.190.000.000 đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/09/2019 đến 05/09/2019 (trong giờ hành chính);
Hướng dẫn nộp tiền đặt trước:
Hình thức: nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản;
Tên chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên;
Số tài khoản: 5300201016030
Mở tại Ngân hàng: NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông.
-Bước giá: 59.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).
Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: người đăng ký tham gia liên hệ trực tiếp với tổ chức bán đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên.
-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10h30 ngày 06/09/2019.
- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Địa chỉ: Đường Ybih Ale Ô, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
-Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
+ Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký Hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
- Tiến độ và Phương thức thanh toán: 
+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán nợ, Bên mua nợ phải thanh toán ngay 30% giá trị Hợp đồng mua bán nợ (bao gồm cả khoản tiền đặt trước).
+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán nợ, Bên mua nợ phải thanh toán ngay toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ còn lại.
- Phương thức thanh toán: 
+ Hình thức: nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản;
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên;
+ Số tài khoản: 5300201016030
+ Mở tại Ngân hàng: NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Nông.
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá
+ Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
+ Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
-Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 35, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Người liên hệ: ông Chu Minh Đức – Điện thoại: 0905171089 hoặc ông Lê Xuân Quyết: 0914588988;
- Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Địa chỉ: Đường Ybih Ale Ô, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (ông Lê Mạnh Cường – ĐT số 0905060039).
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818