Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:40 ngày 16/8/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàng: PHẠM VĂN TÂN
Địa chỉ: Thôn Lương Nham, xã Gia Hòa,  huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng: 2310-013451895
Xếp hạng tín dụng: loại D
Dư nợ hiện tại: Nợ gốc: 150.000.000 VND ( Một trăm năm mươi triệu đồng).
Nhóm nợ tại thời điểm thu giữ: 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Chăn nuôi lợn.  

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Phạm Văn Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 335/TB-NHNo.GL-KHKD ngày 23/7/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu(nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết theo quy định của pháp luật như sau:

1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: - Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số BN 744736, do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 17/3/2015, hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương; Chi tiết: thửa đất số 277, tờ bản đồ số 16, diện tích: 118 m2 (Một trăm mười tám mét vuông); Loại đất: đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài; Địa chỉ thửa đất tại: thôn Lương Nham, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 
-Tài sản gắn liền trên đất: Không. 
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ  8 giờ 06 phút ngày 21/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ: tại thửa đất số 277, tờ bản đồ số 16; Địa chỉ thửa đất tại: thôn Lương Nham, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
 
5. Ông Phạm Văn Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Phạm Văn Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818