Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 15:6 ngày 16/8/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàng: PHẠM VĂN DÂN
Địa chỉ: Thôn Tiên Lý, xã Gia Hòa, Quang huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng: 2310-171262260
Xếp hạng tín dụng: loại D
Dư nợ hiện tại: Nợ gốc: 350.000.000 VND, Nợ lãi: 101.190.753 VND
Nhóm nợ tại thời điểm thu giữ: 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Phạm Văn Dân, bà Đỗ Thị Hằng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 336/TB-NHNo.GL-KHKD ngày 23/7/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, nay Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết theo quy định của pháp luật như sau:
 
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số AG 109901 do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 24/8/2006 hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương; Chi tiết: thửa đất số 217, tờ bản đồ số 02, diện tích: 300 m2 (Ba trăm mét vuông); Loại đất: đất ở (246 m2 ) đất trồng cây lâu năm (54m2), thời hạn sử dụng:lâu dài; Địa chỉ thửa đất tại: thôn Tiên Lý, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 - Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây 1.5 tầng, diện tích 170 m2   , được cây dựng tại thửa đất số 217, tờ bản đồ số 02 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 109901 cấp ngày 24/8/2006, nơi cấp: UBND huyện Gia Lộc. 
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 21/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ: tại Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 02, thôn Tiên Lý, xã Gia Hòa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
 
5. Ông Phạm Văn Dân và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Phạm Văn Dân và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818