Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thông tin thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:21 ngày 19/8/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngNGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉKhu dân cư Nguyễn Trãi II – Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng2311-249635286
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 258.000.000 VNĐ
 Nợ lãi: 169.958.056 VNĐ
 Nhóm nợ tại thời điểm: 19/8/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Kinh doanh 
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do ông Nguyễn Văn Hùng đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
 
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Văn Hùng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 130654 Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.08428 do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 22/7/2014. Cụ thể như sau:
-Thửa đất số: 37 Tờ bản đồ số: 07
-Địa chỉ thửa đất: Nguyễn Trãi II – Sao Đỏ – Chí Linh - Hải Dương.
-Diện tích: 257 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bẩy mét vuông).
Trong đó: Đất ở tại đô thị: 200 m2; Đất LNK: 57 m2.
   (Thửa đất có 8 m2 nằm trong hành lang an toàn giao thông)
-Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở và công trình phụ trợ khác
Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Văn Hùng
 
2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 8 giờ 30’ ngày 04/9/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số số 37, tờ bản đồ số 07 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 130654 Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.08428 do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 22/7/2014, địa chỉ: Nguyễn Trãi II – Sao Đỏ – Chí Linh - Hải Dương (Nơi có tài sản).
 
5. Ông Nguyễn Văn Hùng phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp ông Nguyễn Văn Hùng không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Nguyễn Văn Hùng có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 
 
Agribank Chi nhánh Hải Dương II cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818