Agribank CN Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 8:23 ngày 20/8/2019)
1.Mô tả về tài sản đấu giá:
- Tài sản đấu giá là công trình mở rộng khách sạn Hồng Ngọc I (tòa nhà 14 tầng gồm 1 tầng âm và 13 tầng nổi – đối diện quảng trường Hùng Vương) diện tích sàn xây dựng 352m2, tổng diện tích xây dựng 6.095,6m2 tại số nhà 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, nằm trong khuôn viên diện tích đất 460m2 của Công ty TNHH TM Sơn Ngọc theo GCNQSD đất số T717156 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 10/10/2001, thời hạn sử dụng đất: 49 năm.

- Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank CN Phú Thọ. Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3818.795 / 0210.3868.818 / 0916.120.211.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn).
Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, các loại phí, và các loại chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Các loại thuế, phí và chi phí này (nếu có) do bên mua tài sản chịu.
 
2.Kế hoạch tổ chức:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: từ ngày 16/8/2019 đến 17h00 ngày 13/9/2019.
+ Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3844.209.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019 tại nơi có tài sản: số 1482 đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/01 bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
- Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 11/9/2019; 12/9/2019 và 13/9/2019 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 17h00 ngày 13/9/2019).
+ Địa điểm, hình thức: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 2700205191586 tại Agribank CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
+ Thời gian đăng ký: trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 16/8/2019 đến 17h00 ngày 13/9/2019.
+ Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ.
+ Điều kiện, cách thức: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.
(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 16/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ.
- Phương thức, hình thức đấu giá:
+ Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bỏ phiếu kín nhiều vòng.
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả lên giá.
+ Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
 
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3844.209.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818