Agribank CN Trung tâm Sài Gòn thông báo mời tham gia đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 8:30 ngày 20/8/2019)
1.Mô tả về  khoản nợ đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Tài sản đấu giá: là khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 (địa chỉ: 400/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) và 06 khách hàng liên quan tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Thông tin các khoản nợ đến thời điểm 30/5/2019 như sau:
 
TTTên khoản nợ  khách hàng vayDư nợ gốcNợ lãiTổng cộng
1Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8119.814.471.271172.136.804.502291.951.275.773
2Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên40.000.000.00071.736.666.667111.736.666.667
3Trần Thủy Châu5.000.000.0005.710.909.72210.710.909.722
4Nguyễn Thùy Mai Quyên4.000.000.0003.521.555.5567.521.555.556
 5 Trần Thị Hải Yến 5.000.000.000 5.516.006.944 10.516.006.944
 6 Nguyễn Đức Hoài 4.890.000.000 10.024.296.250 14.914.296.250
 7 Phạm Thị Thủy Tiên 5.000.000.000 7.413.250.000 12.413.250.000
  TỔNG CỘNG 183.704.471.271 276.059.489.641 459.763.960.912
 
 1.3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:
* Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8:
- Tài sản hiện hữu – đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 9 ký hợp đồng bảo đảm với Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và đăng ký giao dịch bảo đảm, gồm:
+ 184 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú – Cần Thơ.
+ GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số BB 731405, vào sổ cấp GCN: CT 00195 do Sở TNMT Cần Thơ cấp ngày 15/6/2011; Thửa đất số 1001, TBĐ số 5, Diện tích 9.818,9m2 tại Dự án Hưng Phú – Cần Thơ.
+ GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ số BB 731411, vào sổ cấp GCN: CT 00201 do Sở TNMT Cần Thơ cấp ngày 18/01/2011; Thửa đất số 579, TBĐ số 5, Diện tích 9.822,4m2 tại Dự án Hưng Phú – Cần Thơ.
- Tài sản thuộc dự án Lô số 49 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ đã được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 ký văn bản bảo đảm với Agribank CN Trung Tâm Sài Gòn, gồm:
+ Khu đất HP diện tích 5.874 m2 đã đền bù giải tỏa nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ gồm (HP1: 1305,6 m2; HP2: 1164,5 m2; HP3: 1164,5 m2; HP5: 1117,0 m2; HP6: 1122,0 m2).
+ Lô đất TMDV (giáp QL1A) diện tích 10.474 m2, đã đền bù giải tỏa nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ, trong đó diện tích đất đã đền bù giải tỏa 5.314 m2.
+ Dự án Lô số 49 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ.
- Tài sản là các quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Lô số 49 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 thu hồi sau khi đã bồi thường giải tỏa trong quá trình triển khai thực hiện dự án, gồm:
+ 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân thuộc Dự án.
+ 56 đơn xác nhận đền bù của các hộ dân thuộc Dự án.
* Khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương Nguyên: 
Lô đất 7A diện tích 4.715,9 m2 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 391/CIC8-HĐCNQSDĐ-ĐT ngày 25/09/2011 giữa Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8 và Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên.
* Khoản nợ của Bà Trần Thủy Châu:
05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú - Cần Thơ.
* Khoản nợ của Bà Nguyễn Thùy Mai Quyên:
04 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú - Cần Thơ.
* Khoản nợ của Bà Trần Thị Hải Yến:
05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú - Cần Thơ.
* Khoản nợ của Ông Nguyễn Đức Hoài:
05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú - Cần Thơ.
* Khoản nợ của Bà Phạm Thị Thủy Tiên:
05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú - Cần Thơ. 
 
1.4. Giá khởi điểm
 
TTTên khoản nợ bán đấu giáGiá khởi điểm bán đấu giá (Lần 2)
1Khoản nợ Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Số 8134.808.073.816
2Khoản nợ Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên40.737.426.407
3Khoản nợ Trần Thủy Châu5.088.711.294
4Khoản nợ Nguyễn Thùy Mai Quyên5.265.806.343
 5 Khoản nợ Trần Thị Hải Yến 5.413.915.792
 6 Khoản nợ Nguyễn Đức Hoài 4.879.299.306
 7 Khoản nợ Phạm Thị Thủy Tiên 6.252.285.386
  Tổng cộng: 202.445.518.344
 
Tổng giá khởi điểm cho 07 khoản nợ (Bán trọn gói không bán lẻ từng khoản nợ): 202.445.518.344 đồng. Số tiền đặt trước: 20.245.000.000 đồng.
Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 
2.Kế hoạch tổ chức:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Tiền đặt trước:
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 05/9/2019 (trong giờ hành chính).
+ Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.
+ Số tài khoản: 1900201447383 tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.
+ Nội dung: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Khoản Nợ của Công ty CP ĐT&XD Số 8, Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên, Trần Thủy Châu, Nguyễn Thùy Mai Quyên, Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Hoài, Phạm Thị Thủy Tiên tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn”.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; phương thức trả giá lên.
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/9/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tận Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
- Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tận Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22455120 - Fax: 028. 38123910.
 - Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.3823.1880

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818