Agribank chi nhánh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 8:18 ngày 21/8/2019)
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1 Tài sản thứ 1:
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BE 020118; Số vào sổ cấp GCN: 1557.QĐ.UBND.2011/CH.00404.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 16/5/2011 cho Ông Dương Ngọc Vinh. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1, tờ bản đồ số 33; 
- Địa chỉ: Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
- Diện tích: 100 m2, Một trăm mét vuông;
- Hình thức sử dụng: riêng: 100 m 2, chung: Không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (100 m2).
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
* Giá khởi điểm: 1.260.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác ... (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do Người trúng đấu giá chịu (các chi phí này không nằm trong giá bán).
* Tiền đặt trước của tài sản: 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).
* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).
 
6. Thời gian, địa điểm đăng thông báo:
*  Thông báo đấu giá được đăng 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng vào các ngày 19/08/2019 và ngày 22/08/2019.
* Niêm yết công khai Thông báo đấu giá ngày từ ngày 19/08/2019 tại các địa điểm:
- Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Số 266 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội.
- Nơi tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
 
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: 
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính)
- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Khách hàng tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An số: 21110000829442 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước không chờ đến thời gian quy định.
 
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/09/2019 tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Hoặc Mr Thắng - ĐTDĐ: 0386131313.
Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản liên hệ Ông Nguyễn Hồng Sơn, điện thoại di động: 0915151999-024.338379637.
 
1.2. Tài sản thứ 2
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BG 501601; Số vào sổ cấp GCN: 3953.QĐ.UBND.2011/CH.00727.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 19/10/2011 cho Ông Nguyễn Hữu Huy. Đã đăng ký chuyển nhượng cho Ông Vũ Duy Tùng ngày 13/1/2012 tại Văn phòng đăng ký đất đai. Cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 93 (2), tờ bản đồ số 35. 
- Địa chỉ: Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
- Diện tích: 101,2 m2, (Bằng chữ: Một trăm linh một, phẩy hai mét vuông).
- Hình thức sử dụng: riêng: 101,2 m 2,   chung: Không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho QSD đất theo hợp đồng số 7797/2011/HĐTC ngày 03/10/2011 tại Văn phòng công chứng Trung tâm.
 
4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
* Giá khởi điểm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).
- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác ... (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do Người trúng đấu giá chịu (các chi phí này không nằm trong giá bán).
* Tiền đặt trước của tài sản: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).
* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).
 
II. Thông tin liên hệ 
1. Thời gian, địa điểm đăng thông báo:
*  Thông báo đấu giá được đăng 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng vào các ngày 19/08/2019 và ngày 22/08/2019.
* Niêm yết công khai Thông báo đấu giá ngày từ ngày 19/08/2019 tại các địa điểm:
- Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Số 266 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội.
- Nơi tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
 
2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: 
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính):
Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Khách hàng tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
 
5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An số: 21110000829442 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước không chờ đến thời gian quy định.
 
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Từ 09 giờ 45 phút ngày 06/09/2019 tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 7 số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Hoặc Mr Thắng - ĐTDĐ: 0386131313.
Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản liên hệ Ông Nguyễn Hồng Sơn, điện thoại di động: 0915151999-024.338379637.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818